Ընտրացանկ
Ազդագիր
Նախարարության աշխատակազմ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ >> Կառուցվածքը >> Նախարարության աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար

Քարամյան Բեգլար Յուրիի

(+ 374 47) 73 24 25

(+ 374 97) 21 97 97

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին

Բաժնի պետ` Դանիելյան Երազիկ Արարատի

(+ 374 47) 73 38 98

(+ 374 97) 20 75 11

Ժամանակակից  արվեստի և մշակույթային կրթության բաժին

Բաժնի պետ` Մարգարյան Ապրես Սերժիկի

(+ 374 47) 73 28 98

(+ 374 47) 28 10 28

Միջոցառումների կազմակերպման և կապերի բաժին

Բաժնի պետ` Գասպարյան Արուս Սուրենի

(+ 374 47) 73 43 88

(+ 374 97) 26 69 62

Երիտասարդության հարցերի բաժին

Բաժնի պետ` Ղուկասյան Դավիթ Ալեքսեյի

(+ 374 47) 73 20 73

(+ 374 97) 22 22 81

Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժին

Բաժնի պետ՝ Սարգսյան Աշոտ Գրիգորիի

(+374 47) 73 25 49

(+374 97) 21 28 41

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

Բաժնի պետ` Հարությունյան Լուսինե Լյուդվիգի

(+ 374 47) 73 27 99

(+ 374 97) 22 88 36

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետի պաշտոնակատար` Հայրապետյան Գայանե Արթուրի

(+ 374 47) 73 45 49

(+ 374 97) 24 15 45

Վերջին հայտարարություններ